Co nas wyróżnia?

1. Podstawa programowa wsparta licznymi programami autorskimi:

Angielski w kuchni

Zajęcia kulinarne prowadzone w języku angielskim, których celem jest wzbogacenie słownictwa związanego z tematem, poznanie tradycji różnych regionów świata oraz nabywanie umiejętności kulinarnych. Cykl zajęć opiera się na kulinarnych wędrówkach po różnych regionach świata, poznawaniu i wzbogacaniu słownictwa niezbędnego w kuchni. Przez cały rok dzieci będą tworzyły swoje własne książki kucharskie, pełne przydatnego słownictwa oraz smacznych przepisów – wypróbowanych podczas zajęć w kuchni.

Etyka, czyli nauka o wartościach

Przyglądać się będziemy Szczęściu, Prawdzie, Miłości, Sprawiedliwości, Dobroci i wielu innym pojęciom, po to również, aby przestały być tylko pojęciami, a stały się wyznacznikami naszego życia.

Mali przedsiębiorcy

Dzieci zapoznają się i ćwiczyć będą umiejętności związane z zarabianiem, pomnażaniem, a w konsekwencji z samodyscypliną finansową, czyli oszczędzaniem. Wspomagać się będziemy międzynarodowym programem edukacyjnym „Cha-Ching”, który został stworzony aby wykształcić pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami przez dzieci.

Jestem damą, Jestem dżentelmenem

To program, który w praktyczny sposób przybliża dzieciom zagadnienia savoir vivre. Poza tym zawiera elementy wychowania patriotycznego. W kolejnym roku, w ramach programu, planujemy też naukę tańca towarzyskiego.

Programowanie nie jest trudne

Dzieci nauczą się jak być nie tylko użytkownikiem komputera (tabletu, spartfona) ale i jego zarządcą, a więc jak wydawać mu polecenia zrozumiałymi dla niego językami. Będą to Scratch (w tym Scratch Junior), a także Baltie, Google Blockly, App Inventor, Java Script, Python. Przykładowo będą mogły, zamiast tylko grać, tworzyć własne gry. Co ważniejsze – poznają podstawy uniwersalnych, wspólnych dla wszystkich języków programowania, zasad tworzenia programów komputerowych.

2. Projekty edukacyjne i społeczne

Projekt indywidualny - walkabout

Przed dzieckiem, przy wsparciu tutora i innych osób (w zależności od potrzeb), zostanie postawione wyzwanie, w formie projektu. Wybierze ono zadanie, z którym mierzyć się będzie przez określony czas, potrzebny do jego rozwiązania. Efekt pracy nad takim indywidualnym projektem będzie zaprezentowany podczas Talenciarni, czyli corocznego święta szkoły. Walkabout ma nauczyć dzieci stawiania celów, brania odpowiedzialności za działania, samodzielności, skupienia, „produktywności”, czyli osiągania zamierzonych celów. No i przede wszystkim ma pomóc w odkryciu czasami „uśpionych” talentów.

Roczny projekt grupowy realizowany przez klasę

Klasa losuje temat projektu i pracuje nad nim pod okiem wychowawcy. Zaprezentowany zostanie również podczas Talenciarni, a ma za zadanie oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych, nauczyć współpracy, planowania, publicznych wystąpień, sposobów prezentacji.

Projekty bieżące w grupach mieszanych wiekowo

Nauczyciele opracowują tematy i wymagane elementy projektu (zawierające wiadomości z podstawy programowej), przygotowują też różne narzędzia pomocne w rozwiązaniu,  natomiast dzieci kierując się instrukcjami – „rozpracowują” dane projekty i realizują je w formie bądź narzuconej z góry (spektakl, film, gra terenowa…), bądź dowolnej, wybranej przez siebie. Rozwiązanie projektu musi być częściowo w języku angielskim, oczywiście dzieci otrzymują instrukcję wymagań.

Projekty społeczne

Inicjatywy polegające na uczestnictwie w życiu lokalnej społeczności sprawią, iż nasi uczniowie po pierwsze nauczą się dostrzegać społeczne problemy, a po drugie posiądą umiejętność rzeczywistego wpływu na poprawę jakości życia własnego i innych. Związana z tym będzie wspomniana nauka Przedsiębiorczości.

Programowanie nie jest trudne

Dzieci nauczą się jak być nie tylko użytkownikiem komputera (tabletu, spartfona) ale i jego zarządcą, a więc jak wydawać mu polecenia zrozumiałymi dla niego językami. Będą to Scratch (w tym Scratch Junior), a także Baltie, Google Blockly, App Inventor, Java Script, Python. Przykładowo będą mogły, zamiast tylko grać, tworzyć własne gry. Co ważniejsze – poznają podstawy uniwersalnych, wspólnych dla wszystkich języków programowania, zasad tworzenia programów komputerowych.

3. Nowoczesne techniki i metody nauczania

Prowadzenie zajęć przez dzieci

Obejmuje: planowanie, przygotowanie materiałów, przeprowadzenie zajęć w dowolnej formie i sprawdzenie wiedzy kolegów (informacja zwrotna).

Odyseja Umysłu

Kreatywne zabawy i ćwiczenia w rozwiązywaniu spontanicznych problemów słownych i manualnych. A dla chętnych dodatkowo przygotowywanie rozwiązań Problemów Długoterminowych i udział w Międzynarodowym Konkursie Odyseja Umysłu.

Nauczanie w grupach kompetencyjnych

Materiał z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego podzielony jest na działy. Dzieci zostają zdiagnozowane przed każdym z działów i pracują w grupach wyznaczonych pod kątem poziomu umiejętności.

Ocenianie kształtujące

Uczeń powinien się mierzyć z sobą, a nie porównywać z innymi. Każdy, a dziecko przede wszystkim, potrzebuje zrozumiałych kryteriów sukcesu, zauważenia, że kolejny sukces jest w zasięgu, a uczenie jest skuteczne. Przy takim interaktywnym monitorowaniu postępów, otrzymujemy nie tylko informacje o poziomie opanowania danego materiału, ale także o najbardziej efektywnych metodach, które sprawdzają się w przypadku konkretnego dziecka, czy grupy dzieci.

Edukacja prozdrowotna

W planie lekcji mamy zwiększoną liczbę zajęć ruchowych. Rodziny zaproszone będą do wspólnych aktywności, działać będą popołudniowe „kluby sportowe”. W szkole królować też będzie taniec. W naszym programie promocji zdrowia w szkole, poprzez aktywne zajęcia, pogadanki, prezentacje filmowe, gry i zabawy uczymy dzieci, że w kwestii zdrowia nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale przede wszystkim koncentrujemy się na sposobach jego wzmacniania. Wyposażając dzieci w wiedzę, umiejętności i właściwe postawy wobec zdrowia, zwiększamy ich szansę na zdrowe życie.

PSP_Lusowko_2