Szanowni Państwo,

w tym trudnym okresie pandemii jesteśmy zmuszeni do przesunięcia terminów rekrutacji do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022. Zależy nam na bezpieczeństwie i zdrowiu dzieci oraz pracowników, dlatego też chcemy porządnie się przygotować do procesu rekrutacji, który musimy przystosować do obecnych potrzeb i wymagań.

Prawdopodobnie w marcu, poinformujemy Państwa o terminach warsztatów dla dzieci. Dopiero po tych warsztatach odbędą się indywidualne spotkania dla zainteresowanych rodziców.

Harmonogram naboru na rok szkolny 2021/2022 oraz wykaz wymaganych dokumentów

1. Wypełnienie Karty zgłoszenia (http://www.psplusowko.pl/rekrutacja/) – do 30.01.2021 r.
2. Wypełnienie Ankiety kandydata (http://www.psplusowko.pl/rekrutacja/) – do 30.01.2021 r.
3. Udział dziecka w warsztatach ( termin do wyboru): terminy zostaną podane wkrótce.
4. Informacja o przyjęciu dziecka do szkoły: kwiecień/maj 2021 r.
6. Podpisanie umowy: kwiecień/maj 2021 r.
7. Rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami: 05.2021 r.- 08.2021 r.

Kandydat potwierdza zapis do szkoły poprzez złożenie następujących dokumentów:

1. Kwestionariusz osobowy ucznia (na otrzymanym druku).
2. Zaświadczenie potwierdzające odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
3. Fotografia w formacie legitymacyjnym.
4. Akt urodzenia dziecka (do wglądu) .
5. Dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna (do okazania przy podpisywaniu umowy).
6. Inne opinie/orzeczenia właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku posiadania).