Harmonogram naboru na rok szkolny 2022/2023 oraz wykaz wymaganych dokumentów

1. Wypełnienie Karty zgłoszenia (http://www.psplusowko.pl/rekrutacja/) – do 10.01.2022 r.
2. Wypełnienie Ankiety kandydata (http://www.psplusowko.pl/rekrutacja/) – do 10.01.2022 r.
3. Udział dziecka w warsztatach (termin do wyboru podany przez szkołę): styczeń-marzec 2022 r.
4. Informacja o przyjęciu dziecka do szkoły: kwiecień 2022 r.
6. Podpisanie umowy: kwiecień/maj 2022 r.
7. Rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami: 05.2022 r.- 08.2022 r.

Kandydat potwierdza zapis do szkoły poprzez złożenie następujących dokumentów:

1. Kwestionariusz osobowy ucznia (na otrzymanym druku).
2. Zaświadczenie potwierdzające odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
3. Fotografia w formacie legitymacyjnym.
4. Akt urodzenia dziecka (do wglądu) .
5. Dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna (do okazania przy podpisywaniu umowy).
6. Inne opinie/orzeczenia właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku posiadania).