• ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  Prywatna Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów w Lusówku

  TERMIN

  WYDARZENIE

  01.09.2022r. Rozpoczęcie roku szkolnego
  15 i 16.09.2022r. godz. 18:00 Zebrania z rodzicami
  17 listopada 2022r. Konsultacje
  6 -8 grudnia 2022r. Próbny egzamin ósmoklasisty
  25 stycznia 2023r. Wystawienie ocen/ wyniki śródroczne
  23 – 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
  26 i 27 stycznia 2023r. Zebrania z rodzicami (podsumowanie I półrocza)
  30 stycznia – 12 lutego 2023 r. Ferie zimowe
  2 marca 2023 r. Konsultacje
  6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
  23-25  maja 2023r. Egzamin ósmoklasisty
  18 maja  2023 r. Informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną/nagannym zachowaniem.
  18 i 19 maja 2023 r. Zebrania z rodzicami
  26 maja 2023 r. Wystawienie ocen proponowanych
  12 czerwca 2023r. Wystawienie ocen końcoworocznych
  23 czerwca 2023 r. Zakończenie roku szkolnego
  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie

   

  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  TERMIN

  01 listopada 2022 r. ( wtorek)  Święto Wszystkich Świętych
  11 listopada 2022 r. ( piątek) Święto Niepodległości
  06 stycznia 2023 r. (piątek) Święto Objawienia Pańskiego
  01 – 03 maja (poniedziałek, wtorek, środa) Majówka
  08 czerwca 2023 r. (czwartek) Boże Ciało

   

  Dni z opieką świetlicową (zgłoszenia min. 2 tygodnie przed terminem)

  TERMIN

  31 października 2022 r.
  09 czerwca 2023 r.

  Imprezy i uroczystości szkolne

  TERMIN

  WYDARZENIE

  05 – 07 września 2022 r. ( poniedziałek, wtorek, środa) Wyjazd na Kolorową Szkołę
  14 października 2022 r.  (piątek) Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie pierwszoklasistów
  10 listopada 2022 r. (czwartek) Święto Odzyskania Niepodległości
  24 listopada 2022 r. (czwartek)

  Rozwiązanie projektu

  Trzymam formę z matematyką

  30 listopada 2022 r. (środa) Andrzejki
  05 grudnia 2022r. (poniedziałek) Dzień Wolontariatu
  05/06 grudnia 2022r. (wtorek)

  Mikołajki

  Warsztaty Świąteczne z rodzicami.

  22 grudnia 2022 r. (czwartek) Wigilie klasowe g. 12:35
  14 lutego 2023r. (wtorek) Walentynki/ balik karnawałowy
  21 lutego 2023 r. (wtorek) Dzień Bezpiecznego Internetu (14.02)
  23 lutego 2023 r. (czwartek)

  Rozwiązanie Projektu

  Czy Poznań jest miastem wielkich ludzi?

  21 marca 2023 r. (wtorek) Pierwszy Dzień Wiosny
  03 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) Światowy Dzień Zdrowia (07.04)
  28 kwietnia 2023 r. (piątek) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  Wieczornica zorganizowana przez Rodziców
  01 czerwca 2023 r. (czwartek)

  Rozwiązanie Projektu

  Czy chemia ubiera, żywi i leczy?

  01 czerwca 2023 r. (czwartek) Dzień Dziecka
  17 czerwca 2023 r. (sobota) Święto szkoły Talenciarnia i Dzień Rodziny