Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

 • 01.09.2020 r.. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • Zebrania z rodzicami: 09, 10, 14, 15.09.2020 r.
 • 04-05.11.2020 r. – Konsultacje dla Rodziców 17.00-18.00
 • 24.12.2020 r. – 31.12.2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna
 • 11.02.2021 r. – Zebrania z rodzicami g. 17.00 – wyniki śródroczne
 • 04.01.2021 r. – 17.01.2021 r. – Ferie zimowe
 • 01.04.2021 r. – 06.04.2021 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 22.04.2021 r. – Konsultacje dla Rodziców 17.00-18.00
 • 24.05.2021 r. – Informacje dotyczące zagrożeń oceną niedostateczną lub nieodpowiednią i naganną
 • 25-27.05.2021 r. – Egzamin ósmoklasisty
 • 27.05.2021 r. – Wystawienie ocen proponowanych
 • Pierwszy tydzień czerwca – Zebrania z rodzicami
 • 03-04.06.2021 r. – Uroczystość Bożego Ciała, dni wolne od zajęć
 • 11.06.2021 r. – Wystawienie ocen końcoworocznych,
 • 25.06.2021 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Półkolonie letnie w godz. 7:30 – 16:30

 • 05.07 – 09.07.2021 r.
 • 12.07 – 16.07.2021 r.
 • 02.08 – 06.08.2021 r.

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych na rok szkolny 2020/2021:

 • 01.09.2020 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Spotkania prezentacje na zakończenie projektów – terminy podawane na bieżąco
 • 16.10.2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie pierwszoklasistów
 • 09.11.2020 r. – Święto Odzyskania Niepodległości
 • 30.11.2020 r. – Andrzejki
 • 23.12.2020 r. – Wigilie klasowe
 • 12.02.2021 r. – Walentynki i balik karnawałowy
 • 03.2021 r. – Rekolekcje
 • 21.03.2021 r.  – Pierwszy Dzień Wiosny, kiermasz charytatywny
 • 30.04.2021 r. – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wieczornica zorganizowana przez Rodziców
 • 19.06.2021 r. – Święto szkoły Talenciarnia i Dzień Rodziny
 • 25.06.2021 r. – Zakończenie roku szkolnego