Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 • 02.09.2019r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 10.09.2019r. – Zebrania z Rodzicami: 17:00 kl.1-3
 • 17.09.2019r. – Zebrania z Rodzicami: 17:00 kl. 4-7
 • 05.11.2019r. – Konsultacje dla Rodziców 17.00-18.00
 • 24.12.2019r. – 31.12.2019r. – Zimowa przerwa świąteczna
 • 21.01.2020r. – Zebrania z rodzicami – wyniki śródroczne
 • 27.01.2020r. – 09.02.2020r. – Ferie zimowe
 • 17.03.2020r. – Konsultacje dla Rodziców 17.00-18.00
 • 10.04.2020r. – 14.04.2020r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 19.05.2020r. – Zebrania z rodzicami
 • 25.05.2020r. – Informacje dotyczące zagrożeń oceną niedostateczną lub nieodpowiednią i naganną
 • 05.06.2020r. – Wystawienie ocen proponowanych
 • 16.06.2020r. – Wystawienie ocen końcoworocznych,
 • 26.06.2020r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 • 06-10.07.2020r., 13-17.07.2020r., 10-14.08.2020r. – Półkolonie letnie w godz. 7:30 – 16:30

 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych na rok szkolny 2019/2020:

 • 02.09.2019r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 04 – 06.09.2019r. – Kolorowa Szkoła
 • Spotkania – prezentacje na zakończenie projektów – terminy podawane na bieżąco
 • 16.10.2019r. – Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie pierwszoklasistów
 • 12.11.2019r. – Święto Odzyskania Niepodległości – uroczystość szkolna
 • 29.11.2019r. – Szkolne Andrzejki
 • 06.12.2019r. – Mikołajki
 • 23.12.2019r. – Wigilia
 • 14.02.2020r. – Walentynki i balik karnawałowy
 • Marzec 2020r. – Rekolekcje
 • 20.03.2020r. – Pierwszy Dzień Wiosny
 • Kwiecień 2020r. – kiermasz charytatywny
 • 04.05.2020r. – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 06.06 lub 13.06.2020r. – Święto szkoły Talenciarnia i Dzień Rodziny
 • 26.06.2020r. – Zakończenie roku szkolnego