Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

 • 01.09.2021r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • Zebrania z rodzicami: 09, 10, 16, 17.09
 • 04.11.2021r. – Konsultacje dla Rodziców klas 1-3, 17.00 i 18.00
 • 05.11.2021r. – Konsultacje dla Rodziców klas 4-8, 17.00 i 18.00
 • 24.12.2021r. – 31.12.2021r. – Zimowa przerwa świąteczna
 • 13.01.2022r. – Zebrania z rodzicami 17.00 i 18.00– kl.1-3, wyniki śródroczne
 • 14.01.2022r. – Zebrania z rodzicami 17.00 i 18.00– kl.4-8, wyniki śródroczne
 • 17.01.2022r. – 30.01.2022r. – Ferie zimowe
 • 14.04.2022r. – 19.04.2022r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 21.04.2022r. – Konsultacje dla Rodziców klas 1-3, 17.00 i 18.00
 • 22.04.2022r. – Konsultacje dla Rodziców klas 4-8, 17.00 i 18.00
 • 02.05.2022r. – Dzień wolny od zajęć
 • 19.05.2022r. – Informacje dotyczące zagrożeń oceną niedostateczną lub nieodpowiednią i naganną z zachowania
 • 19.05.2022r. – Zebrania z rodzicami 17.00 i 18.00– kl.4-8,
 • 20.05.2022r. – Zebrania z rodzicami 17.00 i 18.00– kl. 1-3,
 • 24-26.05.22r. – Egzamin ósmoklasisty
 • 25.05.2022r. – Wystawienie ocen przewidywanych
 • 10.06.2022r. – Wystawienie ocen końcoworocznych,
 • 17.06.2022r. – Dzień wolny od zajęć,
 • 24.06.2022r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Półkolonie letnie w godz. 7:30 – 16:30

 • 18.07 – 22.07.2022r.
 • 25.07 – 29.07.2022r .
 • 01.08.– 05.08.2022r.

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych na rok szkolny 2021/2022

 • 01.09.2021r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 15.09.2022r. – Dzień Demokracji- wybory do Ministerstwa Szczęścia
 • Spotkania prezentacje na zakończenie projektów – terminy podawane na bieżąco
 • 14.10.2021r. – Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie pierwszoklasistów
 • 10.11.2021r. – Święto Odzyskania Niepodległości
 • 30.11.2021r. – Andrzejki
 • 06.12.2021r. – Szkolny Dzień Wolontariatu – Mikołajki
 • 22.12.2021r. – Wigilie klasowe
 • 08.02.2022r – Dzień Bezpiecznego Internetu
 • 14.02.2022r. – Walentynki i balik karnawałowy
 • 04.2022r. – Rekolekcje
 • 21.03.2022r.  – Pierwszy Dzień Wiosny, kiermasz charytatywny
 • 07.04.2022r. – Światowy Dzień Zdrowia
 • 28.04.2022r. – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wieczornica zorganizowana przez Rodziców
 • 01.06.2022r. – Dzień Dziecka
 • 11.06.2022r. – Święto szkoły Talenciarnia i Dzień Rodziny
 • 14.06.2022r – Dzień Wycieczkowy
 • 24.06.2022r. – Zakończenie roku szkolnego