ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Prywatna Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów w Lusówku

TERMIN

WYDARZENIE

04.09.2023r. Rozpoczęcie roku szkolnego
14 i 15 września 2023r. Zebrania z rodzicami
16 listopada 2023r. Konsultacje
18 – 20 grudnia 2023r. Próbny egzamin ósmoklasisty
23 – 31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna
07 lutego 2024r. Wystawienie ocen/ wyniki śródroczne
08 i 09 lutego 2024r. Zebrania z rodzicami (podsumowanie I półrocza)
12 – 25 lutego 2024 r. Ferie zimowe
14 marca 2024r. Konsultacje
28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
20 maja 2024r. Informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną/nagannym zachowaniem.
14 – 16 maja 2024r. Egzamin Ósmoklasisty
23 i 24 maja 2024r. Zebrania z rodzicami
23 maja 2024r. Wystawienie ocen proponowanych
06 czerwca 2024r. Wystawienie ocen końcoworocznych
21 czerwca 2024 r. Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Ferie letnie

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

TERMIN

01 listopada 2023 r. (środa)  Święto Wszystkich Świętych
01 – 03 maja ( środa, czwartek, piątek) Majówka
30 maja 2024 r. (czwartek) Boże Ciało

 

  • Dni z opieką świetlicową (zgłoszenia min. 2 tygodnie przed terminem) 

 

TERMIN

 18 – 20 grudnia 2023r.

próbny Egzamin Ósmoklasisty
 31 maja 2024r.  (piątek) piątek po Bożym Ciele

 

  • Imprezy i uroczystości szkolne

TERMIN

WYDARZENIE

 06-08 września 2023 r. (środa, czwartek, piątek) Wyjazd na Kolorową Szkołę
13 października 2023 r.  (piątek) Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie pierwszoklasistów
10 listopada 2023 r. (piątek) Święto Odzyskania Niepodległości
 23 listopada 2023 r. Rozwiązanie projektu
30 listopada 2023 r. (czwartek) Andrzejki
05 grudnia 2023r. (poniedziałek) Dzień Wolontariatu
04, 05, i 06 grudnia 2023r.

Mikołajki

Warsztaty Świąteczne z rodzicami.

22 grudnia 2023 r. (piątek) Wigilie klasowe 12:35
09 lutego 2024r.  (piątek) Walentynki/ balik karnawałowy
26.02- 01.03 2024r. Dzień Bezpiecznego Internetu (14.02)
Rozwiązanie Projektu
21 marca 2024 r. (czwartek) Pierwszy Dzień Wiosny
30 kwietnia 2024r. (wtorek) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Wieczornica zorganizowana przez Rodziców
Rozwiązanie Projektu
03 czerwca 2024r. (poniedziałek) Dzień Dziecka
15 czerwca 2024 r. (sobota) Święto szkoły Talenciarnia i Dzień Rodziny